Foundation Dogon Education

Architectural design, writing, organizing events, fundraising, research, graphic design and fieldwork
2010 – 2013
Client: Foundation Dogon Education

The Foundation Dogon Education is a non profit organization based in the Netherlands, working closely together with local Malinese partners. Their goal is to improve life quality for the people in the remote Dogon region in Mali through the development of education.
My work for the foundation included making building drawings, promotional material, organizing events, fundraising, realisation of the website www.dogononderwijs.nl, researching building methods, materials and culture and graphic design.
We published the book Beyond building, which shows the work of the foundation over the last 15 years. I worked on the concept, the drawings, text and graphic design of this book, which is available in Dutch, English and French.
Besides this, I did fieldwork in the Dogon region in Mali. Here we work closely together with a local contractor and craftsmen. The work included checking upon the state of the school buil ERROR 503 - Service Unavailable!

De volgende fout is opgetreden / The following error occurred:

De server is tijdelijk niet bereikbaar door een tijdelijke overbelasting, of door onderhoudswerkzaamheden op de server / The Service is not available at the moment due to a temporary overloading or maintenance of the server. Please try again later.

Contacteer de webmaster met uw vragen / Please contact the webmaster with any queries.

Mogelijke oorzaken:

  • Deze website wordt op dit moment druk bezocht, waardoor er tijdelijk te weinig capaciteit aanwezig is om de website te tonen. Bent u eigenaar van de website, benader dan Webreus om de capaciteit te verhogen door een hoger hostingpakket af te nemen
  • Mogelijk is er een storing waarbij PHP diensten zijn uitgevallen. Zet de PHP versie via portaal.webreus.nl op een andere versie als mogelijke workaround. Storingen worden spoedig verholpen. Deze storing heeft geen gevolgen voor HTML pagina's.
  • Deze foutmelding is altijd van tijdelijke aard